آدرس: منطقه آزاد بندر انزلی - حسن رود - خیابان جانبازان - نبش کوچه ایثار 22

مشخصات: زیر بنای کلی 250 متر - زیربنای مسکونی 130 متر - دوخواب به همراه سند مالکیت


شماره تماس: 0340 987 0911