آدرس: منطقه آزاد بندر انزلی - حسن رود

مشخصات: زمین 240 متر - بنا 80 متر - دو خوابه


شماره تماس: 0340 987 0911