آدرس: منطقه آزاد بندر انزلی - لیجارکی - همجوار شهرک صنعتی شماره 1

مشخصات:27000 متر زمین - همراه با سند مالکیت - دارای کاربری صنعتی


شماره تماس: 0340 987 0911