آدرس: منطقه آزاد بندر انزلی - حسن رود - شهرک صنعتی شماره 1

مشخصات: زمین 1000 متر مربع - سوله 600 تا 700 متر مربع


شماره تماس: 0340 987 0911